49 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu DGN.S.2021 | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu DGN.S.2021

Oznaczenie sprawy: DGN.S.2021                                  Szczytno, dnia 23.12.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska Szczytno, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, NIP: 745-174-86-03, Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100Szczytno

 2. CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BZP: Tak

BZP nr ogłoszenia 761034-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

 1. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Rodzaj zamówienia: usługi

 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Sprzątanie nieruchomości komunalnych i terenów miejskich przyległych do wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Szczytno, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie o łącznej powierzchni: tereny zielone – 38 254 m2, tereny utwardzone – 58 766 m2, powierzchnia wewnętrzna budynków - 2 050 m2, oraz dezynfekcja pojemników 120 l, 1100 l i kontenerów KP-7 na odpady komunalne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 1. Wybrana oferta:

Wykonawca: Usługi Komunalne mgr Irena Ochtera-Krzysztonek, ul. Korczaka 2, 12-100 Szczytno cena – 246 498,00 zł brutto, termin płatności faktur – 30 dni

Punktacja przyznana ofercie (kryteria: cena i termin płatności faktur): 100 pkt.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrano ofertę spełniającą warunki postępowania, która nie została odrzucona, a wykonawca nie został wykluczony. Treść wybranej oferty odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena ofertowa jest dostosowana do wysokości środków zabezpieczonych na realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia.

 1. Przewidywany termin zawarcia umowy na podstawie art. 94 ust.1 pkt. 2) Ustawy Prawo zamówień publicznych: 31.12.2020 r.

 2. Nie odrzucono i nie wykluczono żadnej oferty.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr Aneta Gudzbeler


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
23 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Karolina Łukaszewska

Data publikacji:
23 gru 2020, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Łukaszewska

Data aktualizacji:
23 gru 2020, godz. 10:10