85 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem garażu położonego w Szczytnie przy ul. Barcza 2 - Żeromskiego 4 | BIP - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem garażu położonego w Szczytnie przy ul. Barcza 2 - Żeromskiego 4

DGN. MW.819.4508.2021                                                          Szczytno, dnia 01.09.2021 r.

​OGŁOSZENIE
​ O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

12-100 Szczytno, ul. Henryka Sienkiewicza 1

administracja@zgk.miastoszczytno.pl

Tel. (89) 6760820 Fax.: (89) 67 60821

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem garażu położonego w Szczytnie przy ul. Reinholda Barcza 2/ Stefana Żeromskiego 4 ( działka 266/20 obręb 2 miasta Szczytno).

Powierzchnia użytkowa garażu wynosi: 16,00 m2.

Okres najmu do 31.05.2022 r.

Oględzin garażu i zapoznania się z projektem umowy można dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Kwota wywoławcza czynszu najmu wynosi: 5,00 zł/ m2/miesięcznie netto.

Minimalne postąpienie - 0,10 zł.

Wadium w wysokości:100,00 zł (słownie: sto złotych) należy wpłacić najpóźniej do dnia 23.09.2021 r. na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie Bank Spółdzielczy 05 8838 0005 2014 0100 0880 0004 (dowód wpłaty należy przedstawić podczas przetargu). Wniesienie wadium jest podstawą do wzięcia udziału w przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24.09.2021 r. o godz. 900 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie przy ul. H. Sienkiewicza 1

(Budynek Urzędu Miejskiego wejście C).

Ponadto osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do złożenia w siedzibie ZGK (pokój nr 4) w terminie do 23.09.2021 r. pisemnego oświadczenia o:

1. zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu,

2. zapoznaniu się z projektem umowy najmu garażu,

Przystąpienie do przetargu oznacza przyjęcie przez uczestnika warunków umowy.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest podpisać umowę najmu po upływie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu w terminie wskazanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Niepodpisanie umowy w tym terminie spowoduje przepadek wadium na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wygrywającemu przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie w poczet przyszłego czynszu.

Zakład zwraca wadium osobom, które przystąpiły do przetargu, a go nie wygrały w terminie do 5 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Zakład może odstąpić lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontaktowanie się pod nr tel. (89) 6760823.

Dyrektor ZGK

mgr Aneta Gudzbeler


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie Barcza-Żeromskiego (PDF, 464.38Kb) 2021-09-02 09:17:22 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Aneta Gudzbeler

Data wytworzenia:
02 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Karolina Łukaszewska

Data publikacji:
02 wrz 2021, godz. 09:17

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Łukaszewska

Data aktualizacji:
02 wrz 2021, godz. 10:03